Alla inlägg under december 2015

Av JanOwe Ahlstrand - 31 december 2015 07:17

VALLFARTSSÅNG.


Lovsång till de heliga platserna.


Uppmaning till att prisa Gud.


Psalm. 134:1-3.

1.  #Kom, lova Herren, alla ni Herrens tjänare,

ni som står i Herrens tempel natt efter natt#.

 

Ni, Herrens utvalda tjänare; lova

i Herrens heliga tempel honom, natt efter natt.


2.  #Lyft era händer mot helgedomen

och lova Herren#.

 

      Lyft era rena händer mot Herrens heliga 

helgedom  lova Herren i era hjärtan.


3.  #Må Herren välsigna dig från Sion,

han som har gjort himmel och jord#.

 

Herren välsignar din renhet från Sion,

        han skapade himmel och jord.ANNONS
Av JanOwe Ahlstrand - 31 december 2015 07:16

VALLFARTSSÅNG AV DAVID.


Lovsång till de heliga platserna.


Lovsång över broderlig kärlek.


¤Psalm. 133:1-3.

 

1.  #Vad det är gott och ljuvligt att bröder

är tillsammnas!

Brödrakärleken är god och ljuvlig.#

 

Andliga gemenskapen ljuvlig och god.

     Där brödra -kärleken visar sig i ord och handling.  

¤Jesus Syraks bok. 25:1.

 

1.  #Tre ting fyller mig med välbehag,

att se dem gläder både Herren och människorna:

sämja mellan bröder, vänskap mellan

grannar och att man och hustru lever

väl tillsammans#.


Livets bästa glädje: 


1.  God förståelse mellan bröder.


2.  God vänskap mellan grannar.


3.  Man och kvinnas trivsel tillsammans.


2.  #Det är som när den fina oljan på huvudet

rinner ner i skägget, i Arons skägg,

som faller ner över dräktens linning#.

 

Livets bästa glädje mellan bröder,

                   grannar, man och kvinnas trivsel;

liknar lenhetens fina olje flöde,

         på huvudet rinner ner på Arons skägg.


3.  #Det är som när Hermons dagg faller

över Sions berg.  Där skänker Herren välsignelse,

liv i alla tider#.

 

Herrens välsignelser liknar; Hermons uppfriskande

        vattendroppar över Sions berg.  

Herrens välsignelser varar i all evighet.

       

ANNONS
Av JanOwe Ahlstrand - 31 december 2015 07:16

VALLFARTSSÅNG.


Lovsång till de heliga platserna.


Davids löften till Herren, och Herrens löfte till David.


Psalm.  132:1-18.

1.  #Kom ihåg David, Herre, tänk på allt

han fick utstå#.

Tänk på din tjänare, David.

Hans faror och olyckor.


2.  #Han som gav Herren sin ed, ett löfte

åt Jakobs Mäktige:#
Av JanOwe Ahlstrand - 31 december 2015 07:15

VALLFARTSSÅNG AV DAVID.


Lovsång till de heliga platserna.


Bön i ödmjuk förtröstan.


Psalm. 131:1-3.

1.  #Herre, jag är inte övermodig,

har inga stolta later.

Jag ägnar mig inte åt stora ting,

åt det som övergår mitt förstånd#.

Har inget stolt beteende i min livsstil och livsföring.

Jag sysslar inte med; ögats upphöjda ting.


Jesus Syraks bok. 3:21.

21.  #Fråga inte efter det som övergår ditt förstånd,

forska inte i det som överstiger dina krafter#.

Offra inte din livskraft; på det som inte kan

belöna dig.


2.  #Nej, jag har lugnat och stillat min själ,

jag är som ett litet barn, som barnet

i moderns famn#.

Själens stillhet+själens inre hälsa och läkedom.

Stillheten; barnets trygghet i moders

kärleksfulla famn.


3.  #Hoppas på Herren, Israel,

nu och för evigt#.


 

  Av JanOwe Ahlstrand - 29 december 2015 06:24

VALLFARTSSÅNG.


Lovsång till de heliga platserna.


Bön mot Guds fiender.


Psalm. 129:1-8.

1.  #Hårt har de ansatt mig ända från min

ungdom ---- så skall Israel säga ----#.

Israel säger; de har plågat och förtryckt mig;

ända från min ungdomstid.


Psalm. 118:13.

13.  #De trängde mig hårt, jag var nära att falla,

men Herren kom mig till hjälp#.

De var våldsamma, obarmhärtiga och

hänsynslösa mot mig; Herrens barmhärtiga

hjälp; beskyddade mig.


2.  #Hårt har de ansatt mig ända från min

ungdom, men de har inte besegrat mig#.

De har plågat och förtryckt mitt själsliv;

ända från min tidiga ungdomstid.

Din trofasthet; har hjälpt mitt lidande.


3.  #De plöjde min rygg och drog långa fåror#.

De gav mig, fysiskt och psykiskt lidande.


Jesaja 51:23.

23.  #Jag räcker den till dem som plågar dig,

som sade till dig:

"Lägg dig ner, vi skall gå här!"

och tvang dig att göra din rygg till mark,

till en gata att gå på#.

Jag räckte dem vredes bägare; till dem som

plågat dig.  I fysiskt och psykiskt lidande.


4.  #Men Herren är rättfärdig,

har skar av de gudlösas rep#.

Herrens renhet, syndfrihet och ostrafflighet;

hatade de gudlösa plågan och förtryck,

i sin rättfärdiga vrede skar han av

gudlösas smärtsamma plågorep. 

  

5.  #Alla som hatar Sion skall vika tillbaka

med skam#.

All fiendskap mot Sion; skall känna en skam-känsla.


6.  #De skall bli som gräset på taken,

som vissnar innan det spirat#.

De gudlösa; liknar gräset på taken,

det vissnar innan det blomstrar.


Psalm.  37:2.

2.  #De torkar snabbt som gräset

och vissnar bort som grönskan#

De gudlösa förgås; förtorkat gräs,

Grönskans liv; vissnar bort.

 

7.  #Den som skördar får inte handen full,

den som binder får inte en kärve#.

Saknas skördens välsignelser;

förminskas skörden.

Binds en kärve av skörden; förminskas

kärvens välsignelser. 

 

8.  #Ingen som går förbi skall önska dem

Herrens välsignelser.

Vi välsignar er i Herrens namn#.

Herrens välsignelser; outtömliga av nåd

och barmhärtighet.

 
 

  

 

Av JanOwe Ahlstrand - 29 december 2015 06:24

VALLFARTSSÅNG.


Lovsång till de heliga platserna.


Bön om hjälp.


Psalm.  130:1-8.

 

1.  #Ur djupen ropar jag till dig, Herre#.

Herre, hjälp mig; i djupet av mitt hjärta. 

 

Utifrån mitt hjärtats djup  hörs böneropet

    till dig, Herre.

Herre, du min hjälpare: hjälp mig i djupet

     av mitt hjärta.


2.  #Herre, hör mitt rop, lyssna när jag

bönfaller dig!#

 

I mitt bönfallande rop; lyssna på mig.


3.  #Om du lade synder på minnet,

Herre, vem kunde då bestå?#.

 

Herre; om du i ditt minne bevarade;

       alla mina synder; då skulle jag förgås av dem.

 

Jobs bok.  9:1-2.

 

1-2.  #Job sade:  Jag vet förvisso hur det är:

En människa kan inte få rätt mot Gud#.

 

Jobs svar på Bildads första tal.

 

Guds allvetande vishet och insikt;

          dårskap för människans sinnerlighet.


4.  #Men hos dig finns förlåtelse,

och därför fruktar man dig#.

 

Gud är förlåtande; nådig och barmhärtig.

         Visade sin outtömliga kärlek på korsets trästam.

Ditt eviga försoningsverk ger Gudsfruktan.


Jesaja. 55:7.

7.  #Må den gudlöse överge sin väg,

den ondskefulle sina planer.

             Må han vända om till Herren, så skall han

förbarma sig över honom, vända om vår Gud,

          som alltid vill förlåta#.

 

Gudlöses omvändelse; den ondskefulle sina

      planer.

Herrens förbarmande

      fadershjärta; bemöter honom med förlåtelsen.


5.  #Jag väntar på Herren, jag längtar,

jag hoppas få höra hans ord#.

 

I tålig väntan på Herren; mitt hjärtats längtan.

             Förtröstan på; höra ditt fullkomliga ord.


6.  #Jag längtar efter Herren mer än väktarna

efter morgonen, än väktarna efter morgonen#.

 

Min längtan efter Herrens närhet; större än

              väktarnas närvaro efter morgonen.


7.  #Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren

finns nåd och makten att befria#.

 

All förtröstan finns hos Herren, Israel.

             All nåds och allmakts Gud: befrielsen finns

hos Herren.


8.  #Han skall befria Israel från alla synder#.

 

Herren utlovar befrielse; från Israels

         alla synder.


Matteus 1:21.

21.  #Hon skall föda en son, och du skall ge

honom namnet Jesus, ty han skall frälsa

sitt folk från deras synder#.

 

Jungfru Maria; Kyrkans moder, skall föda

             Guds enfödde Son.

Jesus skall vara hans namn.

         Han skall rädda sitt folk från alla deras synder. 


 Av JanOwe Ahlstrand - 29 december 2015 06:23

VALLFARTSSÅNG.


Lovsång till de heliga platserna.


Välsignelsen med att frukta Herren. 


Psalm. 128:1-6.

1.  #Lycklig den som fruktar Herren

och vandrar på hans vägar#.

Bekymmerlöst och sorglöst är de o-befläckades,

o-besmittades och renhjärtades liv;

vilka lyder Herrens budord och lagar,

vandrar i trohet på hans vägar.


2.  #Du skall njuta frukten av din möda.

Lycklig du! Det skall gå dig väl#.

Lydnaden; gör frukten av din arbetsböda;

lätt att bära.

Frukten; lycka och framgång.


3.  #Som en vinstock som bär frukt

är hustrun i ditt hus, som plantor av olivträd

är barnen kring ditt bord#.

Din hustrus liv; liknar en fruktbärande vinstock,

barnen i ditt hem, fruktsamma plantor;

av olivträdets fruktbarhet.


Jobs bok. 5:25.

25.  #Du skall se din släkt bli talrik,

din avkomma bli som gräset på marken#.

Din släkt fruktsamheten; bli talrik.

Dina ättlingar; förökas som gräset på marken.  


Psalm. 144:12.

12.  #Våra söner är som växande plantor,

i blomman av sin ålder.

Våra döttrar är som pelare, skulperade för palats#.

Våra söner; i sin blomstertid, lik växande plantor.

Våra döttrar; sköna och ljuvliga att se;

som utskurna pelare för palats.


4.  #Så blir den man välsignad som fruktar Herren#.

Ödmjuk lydnad; i ståndaktighet; hörsamma hans

ord, belönas med välsignade söner och döttrar. 


5.  #Må Herren välsigna dig från Sion,

så att du får se Jerusalems lycka i alla dina dagar#.

Bönens inre längtan; du, Israel bli välsignad

från Sion.

I alla dina livsdagar; få uppleva Jerusalems lycka.


Ordspråksboken. 17:6.

6.  #Barnbarn är de gamlas krona,

sönernas stolthet är deras fäder#.

Barnbarn de gamlas ärekrona.

Sönernas ödmjuka stolthet; fädernas ärekrona. 


6.  #Och få se barn till dina barn.

Må det gå Israel väl!
  
Av JanOwe Ahlstrand - 29 december 2015 06:23

VALLFARTSSÅNG AV SALOMO.


Lovsång inför de heliga platserna.


Över Guds godhet.


Psalm. 127:1-5.


Psalm. 127:5.

 

1.  #Om Herren inte bygger huset

är byggarnas möda förgäves.

            Om inte Herren vaktar staden

är väktarens vaka förgäves#.

 

Utan Herrens vishet och insikt;

       Vår Herre: byggarnas herre.

Rådfråga honom: fyller våra livs-behov.

           Gör inte det: byggarnas arbetsbörda; förgäves.

Bevakar inte Herrens allvetande ögon staden;

      Böne-väktarens vaksamhet; förgäves.


Ordspråksboken. 10:22.

 

22.  #Herrens välsignelse ger rikedom,

egen möda lägger ingenting till#.

 

Herrens välsignelse överflödig av rikedomar.

      Egen-viljans, arbertsmöda menings-lös.

 

Mänsklig möda; arbeta i sitt anletes svett.

      1. Mos. 3:19a.

 

Jesus Syraks bok. 11:11.

 

11.  #Den ene arbetar, sliter och jäktar

men får det bara sämre#.

 

Varje arbetare; sliter ont: jäktiga stressen,

    människors tids & energi-tjuv.


Psalm 127:2. 

 

2.  #Förgäves stiger ni tidigt upp

och går sent till vila, ni som sliter för ert bröd.

Men sina vänner ger Herren framgång#.

 

I ert anletes svett; stiger ni tidigt upp;

     går sent till nattens vila.

Under er arbetsdag sliter ni; som arbets-trälar

       slavar för ert livs-bröd. 

Herren välsignar sina vänner: med framgång.  


Psalm. 127:3. 

 

3.  #Barn är en gåva från Herren, livsfrukt är en lön#.

 

Människans fruktsamhet; Herrens belöning. 

    Barn, livs-frukten i livet.


Psalm. 127:4. 

 

4.  #Som pilar i krigarens hand är söner födda

då man är ung#.

 

Människans fruksamhet finast och givande;

i livets unga år.

      Likt träff-säkra pilar i krigarens hand,

mot krigarens fiender. 


Psalm.127:5

 

5.  #Lycklig den som vars koger är fyllt med dem.

De kommer inte till korta inför

motparten i rätten#.

 

Välsignad den som har barn i sitt hem.

         Vilka frimodigt försvara dig.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 27
28 29
30
31
<<<
December 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ leendeskrattet med Blogkeen
Följ leendeskrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se