Alla inlägg under mars 2017

Av JanOwe Ahlstrand - 25 mars 2017 08:02

ORSPRÅKSBOKEN.  23:19-35.


¤Ordspråksboken. 23:19.


19.  #Lyssna min son, och bli vis, låt dina tankar gå rätta vägar#.


Lydnadens belöning : vishetens rikedom.


Vishetens tankar : leder in på rätta vägar.


20.  #Bli inte en sådan som dricker vin och som frossar på kött#.


Låt inte vinets frestelser och lockelser bedra

hjärtat.


Frosseriets dödssynder : förkväver hjärtats sökande efter de andliga dygderna.


Ordspråksboken. 20:1.


1.  #Vinet är en hädare, ölet en gaphals, vettlös är den som raglar av rus#.


Vinet smädar och hånar i sitt tal.


Ölet : tungans fladdrande.


O-förnuftig är vinets älskare.


¤Ordspråksboken. 23.


21.  #Ty drinkare och frossare blir utblottade,

dåsandet klär dem i trasor#.


Frosseriet : dryckenskapen : utblottare livet.


Vinets bedövningsmedel : klär drinkaren

i fatigdom.


22.  #Lyssna till din far, som gett dig livet,

se inte ner på din gamla mor#.


Lyd din fars goda råd : han gav dig livet :

sin faders-kärlek.


Förakta inte din moders-kärlek.


Ordspråksboken. 1:8.


8.  #Lyssna till fars förmaningar, min son,

förkasta inte din mors undervisning#.


Lyd din fars tillrättavisningar : levnadsregler.


Förakta inte din mors kunskap.


Ordspråksboken. 6.20


20.  #Lev din fars bud, min son, förkasta inte din mors undervisning#.


Lev i din fars budord : förkasta inte mors lärorika kunskap. 


Ordspråksboken. 15:20.


20.  #En klok son är sin fars glädje, men dåren föraktar sin mor#.


Sonens klokhet : sin fars hjärtats glädje.


Dumdristige sonen : förkastar modern.


Ordspråksboken. 23


23.  #Förvärva sanning, sälj den inte, förvärva vishet, fostran och insikt#.


Hjärtats sökande efter sanningens fullhet :

       sälj inte hennes värdefulla insikt.


Hjärtats sökande : efter vishetens lärorika kunskap.


Dygdernas fostran : in i dygdernas liv.


Insiktens fullhet : hennes inbjudan in i dygdernas

inre liv.

Lev i sanningen : visheten : dygdernas fostran :

insiktens fullhet.


24.  #Högt jublar den rättfärdiges far, att ha en vis son är en glädje#.


Hjärtats jubelrop : den renhjärtliges : syndfries :

o-straffliges liv.


25.  #Låt din far och mor få glädjas, låt henne

som fött dig få jubla#.


Giv din far och mor ett glädjefyllt hjärta.


Din liv-givande moder : få jubla över ditt liv.


26.  #Min son, ha tillit till mig, se hur jag lever  

och följ mig#. 


Min son : förtrösta på min trohet : se min trovärdiga livsföring : följ mina fotsteg.

 

27.  #En hora är en djup grop, den främmande kvinnan en trång brunn#.


Prostituerad kvinna : lik en bråddjup grop :

förgängelsens fotspår.


O-känd kvinnas liv : livets olycka och fördärv.


28.  #Hon ligger på lur som efter rov, lockar fler

och fler till otrohet#.


Prostituerad kvinnas liv : bedrager mäns hjärtan

blir till rov : in i o-trohetens liv av frestelser och lockelser. 


29.  #Vem jämrar och stönar?

Vem grälar och bråkar?

       Vem skaffar sig onödiga sår och får simmiga ögon#.


30.  #Den som blir sittande vid glaset, den som

kommer för att smaka det kryddade vinet#.


Sittande vid sötmans vinglas : skaffar sig o-nödiga törntaggiga själsssår.


31.  #Se inte på vinet som skimrar rött, som glittrar

i bägaren och rinner ner så lätt#.


Vinets skadande skimmer i vindrinkarens ögon.

       Vinets glittrande frestelser och lockelser

i bägaren.


32.  #Till slut biter det som en orm, hugger som

en giftorm#.


Vinets belöning : hugger själens liv : med sitt gifta

huggormsgift. 


33.  #Då ser du underliga syner och får befängda

ideer#.


Sinnerligheten ser fantasifulla syner : fåfängliga ideer.


34.  #Än ligger du mitt ute i havet, än högt uppe

i mastkorgen#.


Fantasifulla syner säger : du är mitt ute i havet.


Högt i luften i en mastkorg.


35.  #De slog mig men det gjorde inte ont,

jag fick stryk men märkte det inte.

       När skall jag vakna?

Jag vill ha mer!#.


Sinnesnärvaron : saknas : känner inte de onda :

skadliga slagen

       Blir du i vaket tillstånd : jag känner ingen mättnad.
 

ANNONS
Av JanOwe Ahlstrand - 19 mars 2017 08:31

TREDJE SAMLINGEN.


ORDSPRÅKSBOKEN. 23.1-18


¤ORDSPRÅKSBOKEN. 23:1.


1.  #Sitter du till bords med en härskare, tänk på

vem du har framför dig#.


Visa respekt inför överheten.  

     Överheten i Guds tjänst.  Rom. 13:1-4.

    

Syraks bok.  13:1-3.


VARNING FÖR RIKA OCH MÄKTIGE.


1.  #Den som rör vid tjära fläckar ner sig,

och den som umgås med en högmodig blir

som han#.


Gemenskapen med högmodiges övermod :

gör sig delaktig av hans stolthet.


Högmod går före fall : Stolthet går före undergång.


Högmodets orena fläckar : orena själens innersta

liv : förkväver själens liv med treenigheten.


2.  #Lyft inte en börda som är för tung för dig

och umgås inte med en rikare och mäktigare .

       Vad har lerkrukan med kitteln att göra?

Stöter de ihop går krukan i bitar#.


Sitt inte vid den rikes bord : gemenskapen blir en

tung börda : i lyssnandet av stortaliga ord.


3.  #Den rike gör orätt och är dessutom oförskämd,

den fattige lider orätt och får dessutom be om ursäkt#.  


Rikes livsföring : sanningslös : o-ärlig : ondskefull.

        I SIN RIKEDOM FÖRMÄTEN : stortalig i sitt tal.  

Fattige känner sig förslavad av hans stortalighet. 


¤Ordspråksboken. 23.


2.  #Och sätt kniven mot din strupe om du är

alltför hungrig#.


Sitta vid den rikes bord : var försiktig i

din hunger.


3.  #Var inte lysten på hans läckerheter,

den maten är förrädisk#.


Akta dig för den rikes frosseri : Frosseri dödssynd.


4.  #Ansträng dig inte för att bli rik, var förståndig

nog att avstå#.


Låt inte rikedomens tankar få fresta dig :

    var förnöjsam i ditt beteende inför hennes

bedrägliga lockelser.


5.  #Knappt har du skymtat rikedomen förrän

den är försvunnen, den har fått vingar

och flyger mot himlen som örnen#.


Rikedomens flyktiga väg : förnöjsamhetens

rikedomar : själens trygghet.


6.  #Ät inte den ogines mat, var inte lysten på

hans läckerheter#.


Akta dig för den o-hjälpsammes föda : känn inget

begär efter hans överflöd.


7.  #Det är som att få ett hårstrå i halsen:


"Ät och drick", säger han till dig, men han

menar det inte#.


O-hjälpsammes tal : hans svekfulla hjärta säger :

ät och drick.  

      Sveket : lögnen : hårstråets förkvävande av

livets glädje.


8.  #Det lilla du ätit får du spy upp, och dina

vänliga ord är förspillda#.


Smaken av svekets och lögnens föda : oroar

förvirrar själen.


Vänlighetens ord : bemöts av förakt.


9.  #Tala inte till en dåre, han föraktar dina

kloka ord#.


Dumdristige lyssnar inte kloka ord.

      Dumdristige känner sig fullkomlig i sin egen

dumdristighet.


Ordspråksboken: 26:5.


5.  #Svara dåren på hans eget dumma sätt,

annars kan han tro att han är klok#.


Bemöt dårens ord med hans dåraktiga ord.


Matteus. 7:6.


6.  #Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen; de trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er#.


Hundens livs-beteende +++ dårens livs-beteende.

      Heligheten föraktas av dåren.

Heligheten betraktas som svinmat.

      Heliga människor : föraktas av dåren.  


¤Ordspråksboken. 23.  


10. #Flytta inte en uråldrig gränssten, gör inte

intrång på de faderlösas mark#.


Känna en respekt för uråldrig gränssten.

       Visa omsorg och vörnad för den faderlöse.


Ordspråksboken. 15:25.


25.  #Den högmodiges hus river HERREN ner,

men änkans gränssten låter han ingen rubba#.

    

Högmod går före fall.   Högmodige föraktar

   Herrens vilja.


Herren visar respekt inför änkans gränssten.


Psalm. 68:6.


6.  #De faderlösas, änkornas försvarare,

Gud i sin heliga boning#.


Herren försvarar faderlösa och änkor.


¤ Ordspråksboken. 23:11.


11. #Ty de har en mäktig försvarare, han skall föra deras talan mot dig#.


12.  #Öppna ditt hjärta för fostran och dina öron

för kunskapens ord#.


Ödmjukt hjärta : öppnar sig för dygdernas fostran :

          ödmjuka öron för kunskapens lärorika ord.


13.  #Undanhåll inte pojken fostran, agar du honom

slipper han dö#.


Dygdernas fostran : bevara pojken från syndens

törntaggiga smärta och lidande i själens inre liv.


Ordspråksboken. 13:24.


24.  #Den som spar på riset hatar sin son, den som

älskar honom fostrar i tid#.


Dygdernas ris : fostrar de andliga dygderna i

människans livsstil och livsföring.


Spar man på dygdernas fostran : vilket leder till

     människans olycka och fördärv. 


¤Ordspråksboken. 23:14.


14.  #Det är du som skall ge honom aga och rädda

honom från dödsriket#.


Andlig aga : leder till dygdernas inre liv.


Dygdernas liv : bevarar från dödssynder.


15.  #Min son, om ditt hjärta fylls av vishet skall mitt

hjärta fyllas av glädje#.


Vishetens liv i människans själsliv : fyller skaparens hjärta med glädje.


Ordspråksboken. 10:1.


1.  #En klok son är sin fars glädje, en dåraktig son blir sin mors sorg#.


Klokhetens liv : funnit sitt liv i en klok sons hjärta :

     sin fars hjärte-glädje.

Dumdristig sons liv : föraktat klokheten :

sin moders hjärte-sorg. 


¤Ordspråksboken. 23.


16.  #Jag jublar i mitt innersta när jag hör dig

säga det rätta#.


Jubelropet finns ständigt i mitt hjärta : när jag

hör dina läppars rätta ord.


17.  #Låt inte syndare väcka din avund, sträva alltid

efter gudsfruktan#.


Låt inte den ondsinte : fresta dig till avundsjukan :

lyssna inte på hennes lockelser som Kain : Abel broder gjorde.


Synden står vid ditt hjärtats dörr : du ska härska över den.


Gudsfruktan härskar över den.


Ordspråksboken. 3:31.


31.  #Avundas inte våldsverkaren, slå inte in på de

vägar han går#.


Akta dig för våldsverkarens ord och handlingar.


Var inte avundsjuk på hans livsföring.


Ordspråksboken. 24:1.


1.  #Avundas inte gudlösa människor, sök inte

deras sällskap#.


Akta dig för syndfulla människors ord och handlingar : var inte avundsjuk på deras religionslösa liv. 


Ordspråksboken. 24:19.


19.  #Förarga dig inte på uslingar, avundas inte

de onda#.


Vredgas inte på den syndfulle var inte avundsjuk

på de ondskefulla.


¤Ordspråksboken. 23:18.


18.  #Då finns en framtid för dig, ditt hopp skall inte stäckas#.   


Gudfruktige har ett framtidshopp.     


ANNONS

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ leendeskrattet med Blogkeen
Följ leendeskrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se