Alla inlägg den 7 april 2017

Av JanOwe Ahlstrand - 7 april 2017 20:25

SJÄTTE SAMLINGEN ( 31:1-9 )


ORDSPRÅKSBOKEN. 31:1-9.


¤Ordspråksboken. 31:1.


1.  #ORD TILL LEMUEL, kung av Massa,

med vilka hans mor förbarmande honom#.


Konung Lemuel av Massas mors ord.

     Moderns förbarmade ord.


¤Ordspråksboken. 31:2.


2.  #Nej, min son, nej, mitt skötes son, nej,

mina löftens son!#.


Hennes förvarnade ord : utifrån hennes moderslivs beskydd om honom.


¤Ordspråksboken.  31:3.


3.  #Ge inte kraft åt kvinnor, hänge dig inte åt dem som är kungars fördärv#.


Varnar honom från kvinnor i konungens umgänge.


¤Ordspråksboken. 31:4.


4.  #Kungar anstår det inte, Lemuel, kungar anstår

det inte att dricka vin, furstar inte att trakta

efter rusdrycker#.


Varnar honom från rusdrycker vid kungars bord.


Ordspråksboken. 20:1.


1.  #Vinet är en hädare, ölet en gaphals,

vettlös är den som raglar av rus#.


Vinet en smädare.

  Ölets talande ord : fladdrande.

Utan vett av berusningsdrycker.


Jesaja bok. 5:22.


22.  #Ve den som är hjältar i att dricka

och mästare i att blanda sitt vin#.


Olycka kommer över den som dricker.

      Fördärv kommer över den som är mästare :

självblanda sitt vin. 


¤Ordspråksboken.  31:5.


5.  #Så att de dricker och glömmer lagen

och vränger rätten för för de nödställda#.


Kungars rusningsdrycker : försumlighet i o-lydnad inför följa lagen.


Föraktar de nödställdas : rättvisa rättigheter.


¤Ordspråksboken.  31:6.


6.  #Ge vin åt dem som har det svårt, ge de bedrövade att dricka#.


Syraks bok.  31:28.


28.  #Fröjd i hjärtat glädje i sinnet ger vin

i rätt tid och i lagom mängd#.


¤Ordspråksboken.  31:7.


7.  #Så att de glömmer sin fattigdom och inte

tänker på sitt elände mer#.


¤0rdspråksboken. 31:8.


8.  #Höj din röst för den stumme, till försvar för alla

som sviktar#.


Uppmuntra den stumme. Se : hans människo-värde.


Psalm. 82:3.


3.  #Ge de svaga och faderslösa deras rätt,

låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa#.


Visa respekt för de svagas och faderslösas

    rättvisas rättigheter.


Visa barmhärtighet mot de hjälplösa

och fattiga.


Ordspråksboken.  24:11.


11.  #Rädda dem som släpas i väg för att dö,

undsätt dem som förs bort för att mördas#.Visa barmhärtighet och ömhet mot den som :

kommer att mista sitt liv.


Rädda dem : visa dem deras värdighet ::

som förs bort för att mördas.


Jesaja bok. 1:17b.


17b.  #Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte.

    För den faderlöses talan, skaffa änkan rätt#.


Respektera rättvisans rättigheter.

      Hjälp : stöd :: trösta den förtryckte.

Försvara den föderslöse.

     Försvara änkans rättigheter.
¤Ordspråksboken.  31:9.


9.  #Höj din röst och döm rättfärdigt, försvara de fattiga och svaga#.  


Var frimodig :: bedömd renhjärtligt och o-straffligt.

    Försvara de fattiga i sin fattigdom.

Försvara de svaga i sin svaghet.  ANNONS
Av JanOwe Ahlstrand - 7 april 2017 20:25

ORDSPRÅKSBOKEN.  30:16-33.


¤Ordspråksboken.  30:16.


16.  #Dödsriket, det ofruktsamma skötet,

jorden som aldrig blir mätt på vatten

och elden som aldrig säger: Nog!#


Jordens behov av vattennäringen : för sin fruktbarhet.

     Eldens lågor : brinner det finns brännbara ämnen.


¤Ordspråksboken. 30:17.


17.  #Den som ser hånfullt på sin far och vägrar

att lyda sin mor, hans ögon skall ravinens

     korpar hacka ut och örnens ungar äta upp#. 


Se på sin far med :: föraktfulla ögon ::: bemöter sin

mor med o-lydnad.

     Hans ögon blir till föda åt örnens ungar. 


Ordspråksboken. 15:20.


20.  #En klok son är sin fars glädje, men dåren

föraktar sin mor#. 


Klok sons klokhet : faderns hjärteglädje.

    Dumdristige föraktar sin moders kärlek.


Ordspråksboken. 23.2


22.  #Lyssna till din far, som gett dig livet,

se inte ned på din gamla mor#.


    Känn respekt : för din far som gett dig livet.

Låt inte förakfulla ögon : se din gamla mor.


¤Ordspråksboken. 30:18.


18.  #Tre ting övergår mitt förstånd, fyra kan jag

inte fatta:#


¤Ordspråksboken.  30:19.


19.  #Örnens väg över himlen, ormens väg över

klippan, skeppets väg över havet och mannens

      väg i kvinnan#.


Min sinnlighet : förstår inte örnens : ormens :: skeppets ::: mannens vägar. 


¤Ordspråksboken.  30:20.


20.  #Så gör äktenskapsbryterskan: äter, torkar

sig om munnen och säger:

   Jag har inget ont gjort#.


Äktenskapsbryterskans högmodiga tal :

jag känner inget behov av att bekänna min

ondsinhet.


¤Ordspråksboken.  30:21.


21.  #Tre är det som får jorden att bäva, fyra kan den inte uthärda:#.


¤Ordspråksboken.  30:22.


22.  #En slav som blir kung, en odåga som lever gott#.


¤Ordspråksboken. 30:23.


23.  #En förskjuten kvinna som blir gift och en

piga som tar sin matmors plats#.


¤Ordspråksboken.  30:24.


24.  #Fyra är det som är små på jorden och ändå visast bland de visa:#.


¤Ordspråksboken.  30:25.


25.  #Myran är utan styrka men samlar sin föda om sommaren#.


Ordspråksboken. 6:6-8.


8.  #Gå till myran, du late, se h ur hon gör och bli vis#.

Bemöt myrans livsstil.  Lär dig av hennes flitighet

: hon är inte lathetens och bekvämlighetens träl

och slav.  


7.  #Hon har ingen härskare över sig, ingen fogde eller furste#.


8.  #Ändå skaffar hon föda om sommaren,

samlar sin mat vid skördetiden#. 


Myrans flitighet : skaffa näringsrik föda om sommaren.


¤Ordspråksboken. 30:26.


26.  #Klippgrävlingen är utan kraft men bygger sitt bo i klyftorna#.


Klippgrävlingen flitighet i sin svaghet.


¤Ordspråksboken. 30:27.


27.  #Gräshoppan har ingen kung men rycker fram i slutna led#.


Gräshoppans flitighet : i sin frimodighet in i

de slutnas vänskap.


¤Ordspråksboken. 30:28.


28.  #Ödlan kan fångas med händerna, ändå finns den i kungens palats#.


¤Ordspråksboken.  30:29.


29.  #Tre är det som rör sig ståtligt, fyra som har ståtlig gång:#:


¤Ordspråksboken.  30:30.


30.  #Lejonet, starkast bland djuren, som inte viker för någon#.


Lejonets kraftstyrka : inför andra djur.


¤Ordspråksboken.  30:31.


31.  # Den kråmande tuppen och bocken och kungen i spetsen för sin här#.


¤Ordspråksboken.  30:32.


32.  #Har du förhävt dig, tanklöst eller med avsikt ---

sätt handen för munnen!#.


Tanklösheten : glömskan :: inga problemlösare.

      Behärskad tunga : återspeglar ödmjuka tankar.


33.  #Ty som ost pressas fram ur mjölk och blod

pressas fram ur näsan, så pressas fejd ur vrede#.


Som stridslystenheten pressas ur vreden :

jämförs med osten ur mjölken.

      Blodet ur näsan.

ANNONS
Av JanOwe Ahlstrand - 7 april 2017 20:24

ORDSPRÅKSBOKEN. 30:1-15.


¤Ordspråksboken.  30:1.


1.  #Ord av Agur, Jakes son, från Massa.


#Så talar den man som inte Gud är med:

    Jag är trött och uppgiven, Gud#.


Ord av Agur : lever mitt liv : i världen :: av världen.

   Har en tilltro till min egen

kunskap : lever i den mänskliga visdomen.


Mänskliga visdomens begränsning i tilltro till min sinnerlighet.

     

¤Ordspråksboken.  30:2.


2.  #Jag är som ett oskäligt djur, mänskligt förstånd

fattas mig#.


Känner mig som ett förnuftlöst :  o-förnuftigt djur.

     Saknas mänskliga förnuftet.


¤Ordspråksboken. 30:3.


3.  #Jag har inte förvärvat vishet, kunskap om

den Helige saknar jag#.


Har inte sökt efter vishetens fullhet.

      Visheten ger mig kunskap att lära känna

den Helige.


¤Ordspråksboken.  30:4.


4.  #Vem har stigit upp till himlen och kommit

ner igen?

      Vem har fångat vinden i sina kupade händer?

Vem har knutit in vattnet i sin mantel?

      Vem har märkt ut jordens gränser?

Vad heter han, vad heter hans son ----- vet du det?


Vem har : den Helige har.


¤Ordspråksboken.  30:5.


5.  #Alla Guds ord är utan slagg, han är en sköld

för dem som flyr till honom#.


Guds ord är som renade honung. Honungs sötma ::

sötman som läker såriga själs-sår.

      Hela själens kräft-sår.


Ett försvar : beskydd :: för dem som tar sin tillflykt

till den Helige.


Psalm. 18:31.


31.  #Guds väg är utan brist, Herrens ord är utan slagg.

     Herrens ord är utan slagg.

Han är en sköld för alla som flyr till honom#.


Guds viljas väg är fullkomlig.

     Herrens ord : o-förgänglig säd : planteras

i ett hjärtats fruktsamma jordmylla.


¤Ordspråksboken.  30:6.


6.  #Lägg ingenting till hans ord, så att han

inte kan anklaga dig för lögn#. 


Lägga till skrivna eller talade ord till hans ord ::

   orden blir till lögn.  


¤Ordspråksboken.  30:7.


7.  #Två saker ber jag dig om, neka mig dem aldrig till min död:#.


¤Ordspråksboken. 30:8.


8.  #Håll falskhet och lögn långt ifrån mig,

och gör mig varken fattig och rik.

       Ge mig bara mitt beskärda bröd#.


Tillåt inte falskhetens och lögnens tankar och tal : bli till din träldom.

     Låt din välsignelse ge mig bröd på bordet.


Psalm. 119:29.


29.  #Låt mig aldrig slå in på lögnens väg,

och ge mig i nåd din lag#.


En bön. Beskydda mig från lögnens : förvillande väg.

    Din hjärtliga nåd : finns i din lag.


1. Tim. 6:8.


8.  #Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda#.


Förnöjsamheten : hur med sig Gudsfruktan.


¤Ordspråksboken. 30:9.


9.  #Gör mig varken så mätt att jag förnekar dig

och säger: "Vem är Herren?"

        eller utblottad att  jag stjäl och kränker

min Guds namn#.


Förnöjsamheten : ge tacksamt hjärta.

      Vara utblottad : frestas till stjäla :: bli lagförbrytare. 

       Blir jag självgod : självupptagen ::

jag förnekar den Helige. 


¤Ordspråksboken.  30:10.


10.  #Förtala inte slaven hos hans herre,

då förbannar han dig och du får ditt straff#.


Tillåt inte din tunga förtala slaven.

       Gör du det förbannar slaven dig.


¤Ordspråksboken. 30:11.


11.  #Det finns de som förbannar sin far och inte

välsignar sin mor#.


Ordspråksboken.  20:20.


20.  #Om någon förbannar sin far eller mor skall

hans lampa slockna då mörkret faller#. 


Den som förbannar sin far och mor : hans livslåga

slocknar : livet blir evigt förmörkat.


¤Ordspråksboken.  30:12.


12.  #Det finns de som tror sig vara rena men inte har tvättat av sig sin smuts#.


Förneka sin egen stolhet : orenar hela människan.

      Övermodet orenhet : orenar själs-livet.


Jesaja bok. 1:16.


16.  #Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren.

När era synder är scharlakansröda, kan de bli vita som snö?

        När de är röda som purpur, kan de då bli

vita som ull?#


Låt oss bekänna vår o-vänskap : o-förlåtenhet.

      Er ondsinthet är scharlakansröda :

förlåtelsen renar er : som vita snökorn.


¤Ordspråksboken.  30:13.


13.  #Det finns de som har stolta ögon och kastar

högmodiga blickar#.


Stolta seende ögon : återspeglar hjärtats stolthet.

     Högmodiga blickar : tankars högmodighet.


Ordspråksboken.  6:17.


17.  #Stolta ögon, falsk tunga, händer som utgjuter

oskyldigt blod#.


Stolta ögon : föraktar ödmjuka ögon.

    Falsk : lögnaktig tunga föraktar :: sanningens  tunga.

Hatiska : mordfyllda händer :: utgjuter o-skyldigt blod. 


¤Ordspråksboken.  30:14.


14.  #Det finns de som har svärd till tänder

och knivar till käftar, de vill äta de svaga

ur landet, de fattiga från deras jord#.


Svärdeggade ord : sårar hjärtan och tankar.

       Vassa läppars ord : bedrövar hjärtan

och tankar.

       Deras ord och handlngar : förtrycker de svagas

svaghet ur deras land.

    

¤Ordspråksboken.  30:15.


15.  #Blodigeln har två döttrar:

Mer! och Mer!

        Tre ting är omättliga, fyra säger aldrig: Nog!#


Själens fara för o-mättligheten.


Ordspråksboken.  27:20.


20.  #Dödsriket och avgrunden är omättliga,

och omättliga är människornas ögon#.


O-mättligheten : människors ögonintrycks

o-mättnad aldrig mätt. 


 

      

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ leendeskrattet med Blogkeen
Följ leendeskrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se