Alla inlägg den 2 april 2017

Av JanOwe Ahlstrand - 2 april 2017 10:24

ORDSPRÅKSBOKEN. 25:15-28.


¤Ordspråksboken. 25:15.


15.  #Tålamod beveker härskare,

mild tunga bräcker ben#.


Tålamodets livsföring tilltalar : härskaren.

     Mildhetens tungas ords verkan : krossar ben. 


Ordspråksboken. 15:1.


1.  #Mjukt svar stillar vrede, hårda ord väcker harm#. 


Mjukhetens svarsord : stillsam mot vredesorden ::

    hård-hjärtliga ord föder ilska.


Predikaren. 10:4.


4.  #Om fursten rasar mot dig skall du inte lämna

din post: lugn behärskning hindrar stora misstag#.


Känn ingen rädsla : inför furstens vredesord ::

lämna inte din post.

     Stilla själv-behärskning förhindrar misstag.


¤Ordspråksboken. 25:16.


16.  #Hittar du honung, så ät inte mer än lagom,

får du för mycket kräks du#.


Låt inte honungens sötma : blir till begärets sötma.


Ordspråksboken. 25:27.


27.  #För mycket honung är inte nyttigt; var sparsam med berömmande ord#.


Lockas inte av begärets sötma : vaktsam för

ärelystna ord.


¤Ordspråksboken. 25:17.


17.  #Besök inte din vän för ofta, får han för mycket av dig tål han dig inte#.


Måttfull vänskap : skadar ingen.

    Envis vänskap : skadar vänskapen.


¤Ordspråksboken. 25:18.


18.  #En klubba, ett svärd, en vass pil är den som vittnar falskt mot sin vän#.


Falska vittnesbörd kan liknas vid : klubbans hårda slagkrafts skada.

      Tveeggad svärds vassa skärpa : likt törntaggiga

skador. 

Vassa pilars förgiftade verkan : syndens giftiga

pilar in i själslivet.

     Jämförs med falskhetens verkan inför sin vän.


¤Ordspråksboken. 25:19.


19.  #En ruttnande tand, en snubblande fot

är förtröstan på en svekfull i nödens stund#.


Svekfulles : o-trognes trohet : fotstegen på en

ojämn mark : tandens oduglighet.


¤Ordspråksboken. 25:20.


20.  #Som att hälla syra i sår är det att sjunga

för ett sorgset hjärta#.


Frätande syras verkan : i smärtsamt sår :

sjunga för sorgset hjärta.


¤Ordspråksboken. 25:21.


21.  #Är din fiende hungrig, ge honom bröd, är han

törstig, ge honom vatten#.


Älska sina fiende : be för sina fiender : samla glödande kol på deras huvud.


Matteus 5:44.


44.  #Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er#.


Visa dem uppskattning : deras värdighet :

människo-värde.


¤Ordspråksboken. 15:22.


22.  #Då samlar du glödande kol på hans huvud

och Herren skall ge dig din lön#.


Herren belönar din givmildhet : omsorg :

kärleksgärnigarna inför din nästa.


¤Ordspråksboken. 15:23.


23.  #Nordanvind för med sig regn och vredgad

uppsyn förstuckna ord#.


Vindens rörlighet påverkar regnet.

          Vredesmodet döljer hemlighetsfulla ord.


¤Ordspråksboken. 25:24.


24.  #Bättre bo i en vrå på taket än dela hus

med en grälsjuk hustru#.


Grälsjuk : trätgirig hustrus gemenskap : sämre än

bo på takets trångbodda tak.  


¤Ordspråksboken. 25:25.


25.  # Som friskt vatten för en torr strupe

är goda nyheter från fjärran land#.


Goda nyheter : till hjälp för de uppgivna : modlösa.


Friska vattnets : goda nyheter : släcker själens

törstighet.


Ordspråksboken. 15:30. 


30.  #Vänliga blickar gör hjärtat glatt, god nyhet ger kroppen styrka#.


Vänligheten : hjärtats livs-glädje.

     Vänliga ord och blickar förvandlar sorgets hjärta.

Goda nyheter : modlöses framtids-hopp.


¤Ordspråksboken. 15:26.


26.  #En källa som grumlas, en brunn som föroenas

är en rättfärdig som ger vika för en syndare#.


Syndfries : o-straffliges : renhjärtliges förändrade

livsstil och livföring :: förändrar hans hjärtats

visa frisk-flöde till andlig ljumhet.


¤Ordspråksboken. 25:27.


27.  #För mycket honung är inte nyttigt;

var sparsam med berömmande ord#.


Berömmande ord : vägen in i ärelystenheten.


För mycket honungs sötma : leds till andligt övermod. 


¤Ordspråksboken. 25:28.


28.  #Som en stad med nedrivna murar är

en man utan självbehärskning#.


Saknad själv-behärskning: själv-kontroll :

måttfullhet :: själens beskyddande mur :

blir nedriven.   

ANNONS
Av JanOwe Ahlstrand - 2 april 2017 10:24

ORDSPRÅKSBOKEN.  26:1-14.


¤Ordspråksboken. 26:1.


1.  #Som snö om sommaren och regn vid skörden,

lika illa passar ära för dåren#.


Ärad dåres dumdristighet: se som snö under

sommarens heta.

     Regntid under skördetiden.


¤Ordspråksboken. 26:2.


2.  #Som den flaxande sparven, som svalan

i flykt är en grundlös förbannelse som far förbi#.


Flaxande sparven : saknar livets mål.


Svalans flyktiga : förvirrade flykt :: o-rättvis

utlagd förbannelse. 


¤Ordspråksboken. 26:3.


3.  #Piska åt hästen, betsel åt åsnan och ris

åt dårens rygg!#.


Risets fostrande verkan på dårens rygg :

    piskans smärtsamma piskrapp på hästens rygg.

Betselns dominanta påverkan åsnans fria vilja.


¤Ordspråksboken. 26:4.


4.  #Svara inte dåren på hans eget dumma sätt,

då kan du själv bli likadan#.


Besvara inte dårens ord : delge inte ditt tal med hans dåraktighet.


¤Ordspråksboken. 26:5.


5.  #Svara dåren på hans eget dumma sätt,

annars kan han tro att han är klok#.


Besvara dårens ord : med hans egna dåraktiga ord

:: annars blir han ärelysten. 


¤Ordspråksboken. 26:6.


6.  #Den som sänder bud med en dåre hugger benen

av sig och utmanar olyckan#. 


Låta dåren bli budbärare : ditt budskap blir som

dina bens benbrott.

      Skicka en dåraktig budbärare : utmanar olyckan.


¤Ordspråksboken. 25:7.


7.  #Kraftlösa som den lames ben blir ordspråk i dårens mun#.


Visa ordspråk i dårens mun : mister sin kraftfullhet. 


¤Ordspråksboken. 25:8.


8.  #Som att binda fast stenen i slungan är det att ge dåren ära#.


Ära dåren i ord : skjuta slungan med en fastbunden  sten.


¤Ordspråksboken. 25:9.


9.  #Som en törntagg i handen på den druckne blir

ordspråk i dårens mun#.


Smärtsam törntagg i handen på den druckne ::

visas ord i dårens mun.


¤Ordspråksboken. 26.10


10.  #En skytt som sårar alla som går förbi är den som lejer dåren och drinkaren#.


Jägaren dödliga sår : söka dårens och drinkarens

hjälp och stöd.


¤Ordspråksboken. 26:11.


11.  #Hunden vänder om till sin spya, och dåren

gör om sin dumhet#.


Dårens dumdistiga beslut : hunden vänder om till

sin spya : utan att förstå.


2. Petrus brevet. 2:22.


22.  #Det har gått dem som det så sant sägs i ordspråksboken: HUNDEN VÄNDER OM TILL SIN SPYA, och tvättat svin vältrar sig i smutsen#.


Inte kasta pärlor : det heliga inför svinen.


¤Ordspråksboken. 26:12.


12.  # Ser du en man som tror att han är klok

det är mer hopp om dåren än om honom#.


Ärelysten man tror på sin egen klokhet.

    Finns mer hopp om hans framtid : än honom.


Ordspråksboken. 3:7.


7.  #Tyck inte att du själv är vis, frukta Herren

och fly det onda#.


Egen ärad vishet : sämre än att frukta Herren ::

känna helig avsky för det onda. 


¤Ordspråksboken. 26:13.


13.  #Den late säger:

"Det är ett vilddjur på vägen, det är ett lejon

på gatan!#.


Latheten säger : lates ursäkt : övermodets ursäkt ::

Känner en rädsla på vilddjuret.

      Rytande lejonets styrka : jag blir hans föda. 


¤Ordspråksboken.  26:14.


14.  #Dörren vänder sig på gångjärnet, den late

vänder sig på sängen#. 


Lates bekvämlighet : bryrs inte om dörrens öppenhet eller slutenhet.

       Latheten har blivit hans herre.

ANNONS
Av JanOwe Ahlstrand - 2 april 2017 10:24

ORDSPRÅKSBOKEN.  26:15-28.


15.  #Den late sticker handen i skålen men orkar

inte föra den till munnen#.


Lates bekvämlighet : korsar sina lata händer.

       korsade händer : låter inte födan föras 

till hans mun.


¤Ordspråksboken. 26:16.


16.  #Den late tror att han är klokare än sju som ger vettiga svar#.


Lates egenärad klokhet : gör den late till ärelystens träl och slav.

     

¤Ordspråksboken. 26:17.


17.  #Som att dra en en hund i örat är det att brusa

upp vid andras gräl#.


Grälsjukheten vedbrasa : förökar sin hetta :

vid grälsjuka samtal.

    

¤Ordspråksboken. 26:18.


18.  #Lik en galning som skickar i väg bränder

och pilar och död#.


Grälsjukes gräl : utskickad galning : för anlagda

bränder : bemöta levande varelser med dödliga pilar.


¤Ordspråksboken. 26:19.


19.  #Är den som lurar sin vän och sedan säger:

Jag skämtade bara!


Skämtsamt beteende : bedrar vänskapen.


¤Ordspråksboken. 26:20.


20.  #När vreden är slut slocknar elden, när baktalaren gått dör gräler ut#.


När vredens vedbrasa slocknat : slocknar

vredeselden.

      Försvunnen förtalare : slocknar grälsjukhetens

vedbrasa.


Ordspråksboken. 22:10.


10.  #Kör ut bråkmakaren, så tar grälet slut

och bråk och skällsord upphör#.


Kör ut grälmakaren : grälsjukens vedbrasa slocknar :: kivandet och grälighetens brasa

slocknar.

Smädelse ord : elaka ord :: mister sin kraft.


¤Ordspråksboken. 26:21.


21.  #Kol för glöden, ved för elden och en grälmakare för att striden skall flamma#.


Grälmakarens ord : brännbar ved på grälighetens ved-brasa.

    Grälmakarens ord brännbar kol på grälighetens

ved-brasa.


¤Ordspråksboken. 26:22.


22.  #Baktalarens ord är som läckerheter,

de slinker ner i människans inre#.


Baktalarens ord : järmförs med läckerhetens sötma

som glider ned i människans innersta.


Psalm. 55:22.


22.  #Hans ord är halare än smör, men hans hjärta

vill strid.

Hans tal är lenare än olja och ändå ett blottat svärd#.


Baktalarens ord : jämförs med smörets halhet.

    Basktalarens hjärta fyllt av grälsjukhet.

Baktalarens tals lenhet : mjukare än oljans flytbarhet.

     Baktalarens mjuka ord : jämförs med svärdet

o-slipade vasshet.  


¤Ordspråksboken. 26:23.


23.  #Som glasyr över lera är smicker på tungan och ondska i hjärtat#.


Lerans glasyr jämförs med tungans smickrande ord.

       Lerans glasyr jämförs med hjärtats svek :

ondsinthet :: gudlöshet. 


¤Ordspråksboken. 26:24.


24.  #Ovännen har hycklande ord på läpparna,

i sitt inre gömmer han svek#.


O-vännens o-ärliga ord : falska ord på sina

läppar.

     O-vännens inre liv fyllt av lögner och svek. 


Ordspråksboken. 6:12.


12.  #En ond människa, en illasinnad man,

talar med kluven tunga#.


O-moralisk människa : skadelysten : skadeglad man : talar ord av kluven tunga : delad tunga : o-enig tunga : splittrad tunga.


Jesaja bok. 9:8.


8.  #En skarpslipad pil deras tunga, svek är orden

i deras mun#.


Samvetslös människas tungas : jämförs med

     skarpslipad pils smärtsamma sår.

Ondsintes svekfulla ord : jämförs med brinnande pilars sårande smärta.

 

¤Ordspråksboken. 26:25.


25.  #Han talar så vackert, men tro honom

inte.

Sjufaldig vidrighet finns i hans hjärta#. 


O-vännens ord : tro inte på vad han säger. 

     O-vännens hjärta : avskyvärt : förhatligt. 


¤Ordspråksboken. 26:26.


26.  #Han kan förställa sig och dölja sitt hat,

men hans ondska skall bli uppenbar för alla#.


O-vännen döljer sitt förakt.

     O-vännens ondsinthet : skadelystenhet :

onda uppsåt blir uppenbar för alla.


¤Ordspråksboken. 26:27.


27.  #Den som gräver en grop faller själv däri,

den som vältrar upp en sten får den över sig#.


Förtalaren : förtalets slav och träl.

       Lögnaren : lögnens träl och slav.


28.  #Lögnaren hatar den han skadar,

smickraren vållar fördärv#.   


Lögnaren föraktar den han skadar.


Smickraren säger tomma och falska ord :

orsakar olycka och fördärv.Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ leendeskrattet med Blogkeen
Följ leendeskrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se