Direktlänk till inlägg 6 januari 2016

ORDSPRÅKSBOKEN. 12:16-28.

Av JanOwe Ahlstrand - 6 januari 2016 07:06

¤ORDSPRÅKSBOKEN. 12:16-28.


¤ Ordspråksboken.  12:16.

 

16.  #Dåren låter genast sin vrede märkas,

den förståndige låtsas inte om en skymf#.


Tanklöse dumbommen och idioten; visar sin

tydliga och synbara förbittring, raseri

och vredsmod.


Kloke, betänksamme och rättänkande;

bryr sig inte om kränkningar, smädelser

och skymford.


¤Ordspråksboken.  12:17.


17.  #Ett ärligt vittne säger sanningen,

en menedare bedrar#.


Trovärdigt, rättvist och öppenhjärtligt vittne;

säger sanningen.


Falsk vittne; talar medvetet falsk ed, falskt

vittnesbörd, svär falskt och talar osanning

i rättegången.


Ordspråksboken.  6:19.


19.  #Menedaren som vittnar falskt och den som vållar tvist mellan bröder#.


Den falske; vittnar trolöst, oärligt, svekfullt

och skenheligt.

Han grälar, stridslysten, talar kluvna ord, kivas

och splittrar bröders vänskap.


Ordspråksboken.  14:5.


5. #Ett sannfärdigt vittne ljuger inte,

vad menedaren vittnar är lögn.


Troget, ärligt och sanningskärt vittne;

talar inte osanning, bär inte falskt vittnesbörd

och smider inga lögner.


Den falske; talar osanning, smider lögner,

överdriver talar hycklande och lögnaktiga ord.

 

Ordspråksboken.  14:25.


25.  #Ett sannfärdigt vittne räddar liv,

en menedare bedrar#.


Troget, ärligt och sanningkärt vittne;

befriar ur faror och ur fördärvet människoliv.

Den falske; sviker, förråder, gäckar, förför

och vilseleder människor.


¤Ordspråksboken.  12:18.


18.  #Tanklösa ord kan såra som svärd,

men den vises tal ger läkedom#.


Tankspridda, förvirrade och korttänkta ord;

skadar och sargar, människohjärtan

och sinnen; likt ett tveeggat svärd.


Vist tal; själslivets läkedom. 


Ordspråksboken.  15:4.


4.  #Läkande ord är ett livets träd

men svekfulla knäcker lusten att leva#.


Läkande+honungskakans sötma; läkande,

tillfrisknande ord, själens läkemedel+botemedel+

hälsomedel. 

Honungskakans sötma; sötheten, söt smak,

söt doft, ljuvligheten, finheten, lenheten

och mjukheten. 


¤Ordspråksboken.  12:19.


19.  #Sanna ord består för alltid,

falskt tal bara ett ögonblick#.


Sanningskära, trofasta, tillförlitliga, sanningsälskande och ärliga ord;

Orden; lever vidare, varaktiga, slå sig i genom,

ståndaktiga, och uthärdar den goda kampen.


Sanninglöst, lögnaktigt och grundlöst tal;

innehållslöst förvirrat och fåfängt.


¤Ordspråksboken.  12:20.


20.  #I ränksmidarens hjärta bor svek,

glädje får den som har gott i sinnet#.


I intrigmakarens hjärta bor falskheten, sveket,

trolösheten, Judakyssen, lömskheten

och avfallet.

             

Sinnets snällhet, vänlighet, godhjärtlighet

och varmhjärtlighet;

Hjärtats inre glädje, ro och harmoni.

 

Ordspråksboken.  12:2.


2.  #Den gode vinner Herrens behag,

ränksmidaren fälls av hans dom#.


Godhjärtade, varmhjärtade, vänlige

och förnöjsamme vinner Herrens hjärtats behag.


Intrigmakaren fälls i hans straffdom.


¤Ordspråksboken. 12:21.


21.  #Inget ont drabbar den rättfärdige men alla olyckor syndaren#.


Förbittringen, upprördheten, ondsintheten

och samvetslösheten; angriper och berör ej

den renhjärtade, syndfrie och ostrafflige.


Olyckor, faror, smärta, nöd och lidande;

angriper och berör, den gudlöse, syndaträlaren

och gudsförnekaren. 


Ordspråksboken.  11:21.


21.  #Den gudlöse undgår aldrig sitt straff,

men alla rättfärdiga går fria#.


Syndaträlaren och gudsförnekaren;

blir ej befriad och förskonad från straffdomen.


Renhjärtade, syndfria och ostraffliga;

befrias och försonas från straffdomen.


¤Ordspråksboken.  12:22.


22.  #Herren avskyr lögnare,

de sannfärdiga behagar honom#.


Herren föraktar och hatar; lögnares,

bedragares, löftesbrytares och falska vittnens tal.


Ordspråksboken.  6:16-19.


16.  #Sex ting är det som Herren hatar,

sju är det han avskyr:#


17.  #Stolta ögon, falsk tunga,

händer som utgjuter oskyldigt blod#.


Självnöjda, självbelåtna, självsäkra

och storordiga ögon; hatar Herren.


Vrångsint, lögnaktig, trolös, oärlig

och skenhelig tunga; hatar Herren.


Våldsamma händer som utgjuter oskyldigt

människoblod; likt Kains broder Abels blod.


Ordspråksboken.  6:18.


18.  #Ett hjärta som smider onda planer,

fötter som skyndar till allt som är ont#.


Fördärvat, förtappat, omoraliskt, ondsint

och hatiskt hjärta; tänker ut onda planer. 


Villiga fötter; utför samvetslösa, ondsinta,

hatfulla och omoraliska handlingar.


19.  #Menedaren som vittnar falskt och den som vållar tvist mellan bröder#.


Den falske; bär falskt vittnesbörd.


Den falske; kivas, grälar, ger osämja

och oenighet mellan broderlig vänskap.


Ordspråksboken.  11:20.


20.  #Herren avskyr den som är falsk,

den som lever oförvitligt behagar honom#.


Herrens hat, missnöje, förargelse och förakt;

mot falska, lögnaktiga, trolösa

och skenheliga människor.


Felfria, fläckfria, syndfria och ostraffliga;

behagar honom.


¤Ordspråksboken.  12:23.


23.  #Den förståndige döljer sin kunskap,

dåren skriker ut sin enfald#.


Kloke och betänksamme; håller tyst med

sin kunskap.


Samvetslöse och ondsinte; skriker ut sin;

dumhet och dåraktighet. 


Ordspråksboken.  10:14.


14.  #De visa sparar sin kunskap,

av dårens ord kommer strax fördärv#.


Visas insikt; lyssnar på tystnaden.


Samvetslöses och ondsintes ord; leder

till undergång, olycka, förbannelse,

moraliskt förfall och gudlöshet. 


Ordspråksboken.  13:16.


16.  #Den förståndige gör allt med insikt,

dåren sprider dumhet omkring sig#.


Kloke och betänksamme; insiktsfull, klok

och förståndig.


Samvetslöse och ondsinte; sprider ut oklokhet,

idioti, lättsinne, galenskapen

och obetänksamhet.


Ordspråksboken.  15:2.


2.  #Den vises tal flödar av kunskap,

ur dårens mun strömmar enfald#.


Vises tungas tal; flödar av insiktsfull kunskap.


Samvetslöses och onddsintes mun;

strömmar dåraktigheten, dumheten

och ovetenheten. 


Predikaren.  10:3.


3.  #Var han än går kommer dårens förstånd

till korta, han röjer sin dårskap för alla#.


Samvetslöses och ondsintes, sprider sitt

kortsynta förstånd; avslöjar sin tanklöshet,

kortsynthet och fåfänglighet inför alla.


¤Ordsråksboken.  12:24.


24.  #Flitig hand får makt,

lättja leder till trältjänst#.


Flitig och arbetsam hand; blir inflytelserik,

uppmuntrande och betydelsefull för staden

och nationen. 


Slöheten, syslolösheten och trögheten;

förslavar och trälbinder människors hjärtan

och sinnen.


Ordspråksboken. 6:9.


9.  #Hur länge skall du ligga, du late,

när skall du vakna och stiga upp?#. 


Latheten och bekvämligheten;

vill ligga; i kroppens skön ljuvliga vila. 


¤Ordspråksboken.  16:24.


24.  #Vänliga ord är som honung -----

smakar sött och gör kroppen frisk#.


Godhjärtiga, älskvärda och vänskapliga ord;

honungskakans ljuva sötma;

själslivets läkedom.


¤Ordspråksboken. 12:25.


25.  #Bekymmer gör hjärtat tungt,

ett vänligt ord muntrar upp#.


Oro, sorg och ängslan; hjärtats träldom,

förtryck och slaveri.


Älskvärda, uppmuntrande och godhjärtade ord;

hjärtats inre glädje, ro och harmoni.


¤Ordspråksboken. 12:26.


26.  #De rättfärdige undkommer det onda,

syndarnas väg för vilse#.


Renhjärtade, syndfria och ostraffliga;

befrias från omoralen, lidandet och smärtorna. 


¤Ordspråksboken. 12:27.


27.  #Lättja fångar inget byte,

men den flitige får rika skatter#.


Slöheten och slappheten; ertappar inget vinstbyte.


Arbetsamme, ihärdige, outtröttlige och energiske;

blir förmögen, ekonomisk oberoende,

kapitalstark och penningstark.


Ordspråksboken.  6:9-11.


9.  #Hur länge skall du ligga, du late,

när skall du vakna och stiga upp?#


Slöheten och slappheten; livets energi och tidstjuvar; du late dina vänner; slöa och lata.

Dina vänner; slöhetens och slapphetens,

önskan; ej vakna och stiga upp.  


10.  #Sov lite till, slumra lite till,

vila lite till med armarna i kors -----#.


De intalar din vilja; fortsätt sova, slöa och slappa.

Armar i kors; utför ej dagens syssla.


11.  #Och fattigdomen ärver dig som en rånare,

armodet som en beväpnad man#.


Slöheten och slappheten; eländet, nöden, olyckan

och armodet; kontrollerar och bestjäler

den lates livsföring.


¤Ordspråksboken.  12:28.


28.  #Rättfärdighet leder till liv,

avfallets väg för till döden#.


Syndfrihet, renhjärtlighet och ostrafflighet;

leder till inre livsglädje, ro och harmoni.


Förnekelsens och otrohetens väg leder till

livlösheten, bortvissnandet och förintelsen

av den inre glädjen, ron och harmonin. 


Ordspråksboken.  10:16.


16.  #Den rättfärdiges lön ger liv,

den ondes vinst leder till synd#.


Renhjärtades, syndfries och ostraffliges belöning;

ger inre livsglädje, ro och harmoni.


Samvetslöses och ondsintes vinstutdelning;

leder till förvillelse, syndigt leverne och

köttsliga begär. 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av JanOwe Ahlstrand - 29 oktober 2017 08:17

Av JanOwe Ahlstrand - 29 oktober 2017 08:17

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2016 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ leendeskrattet med Blogkeen
Följ leendeskrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se